Przejdź do treści

Wywiad gospodarczy

Agencja Ochrony „SOKÓŁ” sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony osób i mienia. W swojej ofercie mamy również usługi detektywistyczne oraz wywiady gospodarcze. Realizujemy powierzone nam zadania z zachowaniem najwyższej staranności. Wykorzystujemy przy tym odpowiednie metody i narzędzia pracy. Dzięki temu gwarantujemy naszym klientom pełną skuteczność działania. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Zachęcamy tym samym do zadania pytań, związanych na przykład z wywiadem gospodarczym. 

Na czym polega wywiad gospodarczy? 

Podczas wywiadu gospodarczego kluczowe znaczenie ma gospodarka danej firmy. Usługa ta polega na pozyskaniu niezbędnych danych na temat danego przedsiębiorstwa. Zebrane przez naszą agencję informacje są następnie analizowane. W dalszym etapie udostępniamy je klientowi, który zlecił podjęte czynności. Wywiad gospodarczydostarcza danych na temat działalności w zakresie jej sytuacji: 

  • PRAWNEJ
  • KADROWEJ
  • FINANSOWEJ
  • EKONOMICZNEJ
  • HANDLOWEJ

Wywiad gospodarczy bardzo często polega na standardowej analizie konkurencyjności. Wówczas koncentrowany jest na pozyskaniu, analizowaniu i przekazaniu danych o konkurencji. W trakcie jego przeprowadzania sprawdzane są też możliwości związane z jej funkcjonowaniem w danej branży. Kluczowe znaczenie ma też status jej produktów oraz specyfika grupy docelowej. 

W jakim celu przeprowadzany jest wywiad gospodarczy? 

Jako agencja z Krakowa przeprowadzamy wywiad gospodarczy na zlecenie naszych klientów. Dzięki niemu zbieramy informacje na temat danej firmy. Zgromadzone dane pozwalają naszym klientom na: 

  • OSZACOWANIE RYZYKA WSPÓŁPRACY Z WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
  • ZYSKANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
  • ZREDUKOWANIA RYZYKA PONIESIENIA STRAT
  • ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

Przedmiotem wywiadu gospodarczego są informacje na temat podmiotów gospodarczych. Działania z tym związane są zlecane przez inne podmioty tego typu. Dzięki temu właściciele biznesów są w stanie między innymi oszacować ryzyko współpracy z wybranym przedsiębiorstwem.