Przejdź do treści

Monitoring systemów alarmowych

Wyposażenie domów oraz innych obiektów w systemy alarmowe ma nierzadko kluczowe znaczenie. Pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa na danym terenie. Minimalizuje tym samym ryzyko kradzieży, włamań, zniszczeń lub innych szkód. Dzięki nowoczesnemu systemowi alarmowemu gwarantowany jest wysoki poziom ochrony. Kluczowe jest jednak to, by był monitorowany przez wyszkolonych pracowników. 

Jako agencja ochrony zajmujemy się również montażem, instalacją i serwisem systemów alarmowych. Zakres realizowanych przez nas działań dotyczących ochrony obiektów jest jednak znacznie szerszy. W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się także monitoringiem systemów alarmowych oraz monitoringiem wizyjnym.

Na czym polega monitoring systemów alarmowych? 

Kontrola systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach należących do naszych klientów pozwala na skuteczną ochronę obiektów. Dzięki niej mamy możliwość szybkiej interwencji w przypadku pojawienia się istotnego zagrożenia. Po otrzymaniu sygnału operator systemu powiadamia najbliższą grupę interwencyjną o wystąpieniu alarmu na danym obiekcie. 

Po przybyciu na teren obiektu grupa interwencyjna podejmuje odpowiednie działania. Celem wykonywanych wówczas czynności jest uniemożliwienie powstania szkody oraz ujęcie sprawców. Członkowie grupy interwencyjnej dążą tym samym do ochrony mienia oraz ochrony życia osób przebywających w obiekcie. Co ważne, monitoring systemów alarmowych to usługa realizowana przez całą dobę. 

Z czego składa się nasz System Monitorowania Obiektów?

Jako Agencja Ochrony „SOKÓŁ” sp. z o.o. wykorzystujemy specjalny system monitorowania, dzięki temu otrzymujemy rozmaite sygnały z systemów alarmowych i jesteśmy w stanie reagować w każdej sytuacji. Nieistotny jest rodzaj zagrożenia. Nasza usługa w postaci monitoringu alarmów stanowi formę zabezpieczenia między innymi przed napadami i włamaniami.