Przejdź do treści

Konwojowanie / inkaso

Jedną z usług przez nas świadczonych jest konwojowanie mienia i wartości pieniężnych. Działania te mają na celu ochronę wartości będących własnością naszych klientów. Zachowujemy przy tym pełen profesjonalizm i stosujemy się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami na temat realizowanych przez nas usług konwojowania mienia i wartości pieniężnych.

Zachęcamy też do przyjrzenia się innym usługom, takim jak na przykład monitoring wizyjny

Na czym polega konwojowanie mienia?

Usługa ta polega między innymi na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz każdego innego, zleconego mienia. Niezależnie od wartości przewożonego mienia lub gotówki, usługę tę wykonujemy z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z prawem. Ponadto stosujemy się do naszych wewnętrznych procedur. 

Przekazane nam mienie jest następnie konwojowane dokładnie do tego punktu, który został określony przez Klienta. Stosujemy przy tym odpowiednie środki transportu i niezbędne zabezpieczenia. Konwojowanie jest uprzednio planowane, dzięki czemu związane jest 
z pełnym bezpieczeństwem. 

Usługa realizowana jest przez doświadczonych, uzbrojonych w broń palną konwojentów — cyklicznie lub jednorazowo. Nasza agencja ochrony przejmuje odpowiedzialność za mienie oddane do przewozu na czas jego transportu. Wartości pieniężne oraz inne przedmioty konwoju podlegają ubezpieczeniu. Jest to możliwe dzięki specjalnej polisie pakietowej dotyczącej konwojowania. 

Jakie są obowiązki grupy konwojowej? 

Konwojenci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w trakcie konwojowania wybranych dóbr, na przykład wartości pieniężnych. Stosowane przez nich środki ochrony są niezbędne między innymi podczas przewozu wartości pieniężnych. W trakcie transportu dbają o to, by przewożone mienie nie zostało: 

  • SKRADZIONE
  • ZAGUBIONE
  • ZNISZCZONE
  • DOSTARCZONE W NARUSZONYM STANIE

Konwojowanie mienia ma na celu bezpieczne dostarczenie go do konkretnego adresata. Przedmiotem takiej usługi jest transport kosztownych wartości. Właśnie dlatego kluczowe jest to, by grupa konwojowa działała na podstawie instrukcji. Duże znaczenie ma określenie trasy konwojowej, struktury grupy i taktyki realizacji usługi. Istotny jest też schemat działania w przypadku zaistnienia zagrożenia.