Przejdź do treści

Grupy interwencyjne

Działalność firm z branży security bazuje na zapewnianiu bezpieczeństwa na wybranym przez klienta terenie. Dlatego na ofertę Agencji Ochrony SOKÓŁ Sp. z o.o. z Krakowa składa się wiele usług. Jedną z nich jest działalność grup interwencyjnych / patroli interwencyjnych / załóg konwojowych. Zadania z tym związane są realizowane na terenie południowej Polski. Posiadamy również umowy partnerskie z wieloma innym Agencjami Ochrony, dzięki czemu miejsce realizowania usługi nie stanowi dla nas problemu, a czas reakcji  skrócony jest do minimum. 

W celu poznania szczegółowego zakresu świadczonych przez nas usług prosimy o kontakt. Zachęcamy jednocześnie do odwiedzenia naszych pozostałych zakładek ofertowych. Wśród naszych usług znajduje się też montaż systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz niezbędnych instalacji elektrycznych. 

Co to jest grupa interwencyjna? 

Co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego, obszaru, obiektu lub urządzenia.

Należy jednak podkreślić, że grupy interwencyjne pojawiają się na terenie obiektów po otrzymaniu informacji o zagrożeniu. Sygnał alarmowy zostaje odebrany i przekazany najbliżej zlokalizowanej Grupie Interwencyjnej. Na tej podstawie grupa interwencyjna złożona z wyszkolonych pracowników ochrony przechodzi do swoich zadań.Do zadań Grupy interwencyjnej należy reakcja na sygnał alarmowy, rozpoznanie zagrożenia i podjęcie stosownych działań interwencyjnych na danym obszarze.