OCHRONA OSOBISTA

Tą usługę kierujemy do klientów, którzy są najbardziej narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Ochronę VIP-ów i ich rodzin realizujemy zawsze dyskretnie, w formie stałej (polegającej na aktywnej lub pasywnej ochronie - tak, żeby w każdej chwili zapobiec aktualnemu lub potencjalnemu zagrożeniu) lub doraźnej (stosowanej okolicznościowo, w konkretnych sytuacjach).

os-min-1