OCHRONA IMPREZ

Rocznie prowadzimy ochronę kilkudziesięciu różnego rodzaju imprez. Zabezpieczamy duże koncerty, zawody sportowe, targi, wystawy, imprezy plenerowe i inne wydarzenia podlegające obowiązkowej ochronie na mocy ustawy o ochronie imprez masowych. Na życzenie klienta sporządzamy plan zabezpieczenia imprezy masowej wymagany przez policję do uzyskania pozwolenia na jej organizację. Ochraniamy również wiele mniejszych imprez nie posiadających statusu imprezy masowej (pikniki, spotkania firmowe, bankiety, spotkania plenerowe itp.).

i-min-1