MONITORING I PATROLE INTERWENCYJNE

W ramach usługi monitoringu, sygnał alarmowy z obiektu jest natychmiast wysyłany i rejestrowany w zintegrowanym systemie informatycznym. Po otrzymaniu sygnału, operator systemu przekazuje informację patrolom interwencyjnym, które bezzwłocznie podejmują działania interwencyjne, zmierzające do uniemożliwienia powstania szkody, ujęcie sprawców oraz ochronę Państwa życia i mienia. Monitoring realizowany przez 24h na dobę, połączony z działaniem grup interwencyjnych jest obecnie najtańszym i zarazem bardzo skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia.

mon-min-1

System monitoringu jest najbardziej popularną formą zabezpieczenia mienia, wspomagającą pracę ochrony fizycznej. W skład Systemu Monitorowania Obiektów wchodzą:

  • Lokalne systemy alarmowe instalowane w obiektach, reagujące na wszelkie negatywne zdarzenia oraz wysyłające informacje sygnalizujące: napad, włamanie, sabotaż, pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu, czy konieczność udzielenia pomocy medycznej.
  • Nadajniki monitorowania lub modemy telefoniczne instalowane w centralach indywidualnych systemów alarmowych zapewniających transmisje danych o zdarzeniach w obiektach.
  • Centralna stacja monitorowania ,zintegrowana działająca w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie działające na rynku - KRONOS , umożliwiająca odbieranie sygnałów z central stacjonarnych, jak również śledzenie ruchomych celów i pojazdów w systemach GPS. Sygnały z obiektów odbierane są torami:
  • - telefonicznym,
  • - radiowym,
  • - gsm/gprs,
  • - Internet i intranet
  • Stacja wyposażona jest w szereg urządzeń peryferyjnych stanowiących wielopoziomowe zabezpieczenia, bazy danych, systemy archiwizacji itd. Stacja monitorowania, automatycznie bez ingerencji użytkownika, śledzi podstawowe parametry: brak zasilania sieci, sprawność akumulatorów, łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą. Na życzenie użytkownika śledzi także czas załączenia i włączenia systemu w chronionym obiekcie.
  • Patrole interwencyjne - współpracujące z policją i strażą miejską.