KONWOJE

W ramach tej usługi konwój realizowany jest, zgodnie z odpowiednimi przepisami i ustaloną procedurą :

  • odbiór gotówki w formie zamkniętej ze wskazanych punktów / sklepy, stacje benzynowe, kasy zakładowe
  • przewóz przedmiotów powierzonych do banku lub innej wskazanej lokalizacji, realizowany cyklicznie lub na zlecenie jednorazowe
  • przejęcie odpowiedzialności za mienie oddane do przewozu / mienie w pieczy / i jego ubezpieczenie w ramach posiadanej polisy pakietowej

Usługę konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998r., w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne(Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym określonemu adresatowi. Grupa konwojowa działa w oparciu o ścisłą instrukcję, określającą trasę konwoju, strukturę grupy i taktykę działania z uwzględnieniem procedur alarmowych w wypadku zaistnienia zagrożenia. Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.