KONTAKT

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE

666-016-000 lub 801-011-238

Formularz KontaktowyZnajdź nas na mapie

Dane kontaktowe

Agencja Ochrony SOKÓŁ Sp. z o.o.
ul. Pekszyca-Grudzińskiego 7
30-215 Kraków

NIP 945-20-82-811
REGON 120481593

KRS 0000281909 - wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – kapitał zakładowy – 50 000 złotych

Koncesja MSWiA L-0178/07Centrala:

ul. Pekszyca-Grudzińskiego 7
30-215 Kraków
tel/fax: 12 292-55-61
e-mail: biuro@sokolochrona.pl


o. Bochnia:

ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel/fax: 14 611-30-00
e-mail: bochnia@sokolochrona.pl